Władzami Klubu są:

 • Walne Zebranie Członków, które odbywa się raz w roku,
 • Zarząd Klubu,
 • Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD

PREZES

 • Ryszard Pyssa

WICEPREZES

 • Marek Malczewski

SEKRETARZ

 • Piotr Karwatka

SKARBNIK

 • Marek Mąkowski

CZŁONKOWIE

 • Maciej Bulski
 • Maciej Łukaszewicz
 • Andrzej Meliński
 • Marek Palmowski
 • Paweł Tarkowskii

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

 • Witold Niedzielski

ZASTĘPCA

 • Marek Dobrzykowski

CZŁONEK

 • Przemysław Adamski