Poznański Klub Modelarzy Kolejowych jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 74006. Klub został założony w 1985 roku, a osobowość prawną uzyskał w 1988 roku. Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Modelarzy Kolejowych.

Celem klubu jest:

 • popularyzacja tematyki transportu szynowego w społeczeństwie,
 • propagowanie modelarstwa kolejowego wśród dorosłych i młodzieży,
 • dokumentowanie dziejów polskiego transportu szynowego,
 • ochrona zabytków kolejnictwa.

Współpracujemy z jednostkami organizacyjnymi PKP S.A., przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej, placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków i innymi instytucjami działającymi na rzecz upowszechniania wiedzy o transporcie szynowym i ratowania zabytków kolejnictwa oraz propagowania aktywnego hobby. Zasięg działania Klubu obejmuje cały kraj, ale siłą rzeczy skoncentrowani jesteśmy na naszym mieście i regionie.

Swoje działania aktualnie koncentrujemy na następujących projektach:

 • kolejka parkowa MALTANKA – Od wielu lat współpracujemy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu w zakresie uatrakcyjnienia dawnej kolejki dziecięcej. Wprowadziliśmy do eksploatacji historyczny tabor (Ryjek, Borsig), zgromadziliśmy wiele wagonów i pojazdów pomocniczych na tor o szerokości 600 mm, które sukcesywnie remontujemy.
 • makiety kolejowe – Klub posiada trzy makiety kolejowe.
  1. Makieta stacjonarna to największa makieta kolejowa w Polsce o powierzchni ok. 50 m². Zbudowana jest w kształcie litery U i ma długość 30 m oraz szerokość 1,5 m. Na makiecie odwzorowana została zelektryfikowana dwutorowa linia magistralna, linia jednotorowa drugorzędna oraz linia wąskotorowa. Zbudowana została także sieć linii tramwajowych.
  2. Makieta modułowa będąca w miarę wiernym odwzorowaniem stacji Międzychód znajduje się aktualnie w przebudowie. Przebudowujemy głowice wjazdowe na rozjazdy o promieniu 10 stopni.Zrezygnowaliśmy także ze ślimaków nawrotnych, po przebudowie wszystkie tory będą na jednym poziomie. Makieta sterowana jest cyfrowo z pulpitu firmy ESU. Chcemy zdążyć z przebudową na listopadowe drzwi otwarte.
  3. Najstarsza makieta została rozebrana i w jej miejsce powstanie makieta modułowa z tematem wiodącym linia dwutorowa zelektryfikowana. Rozpoczęliśmy już składanie stelażu pod makietę, rozpoczęcie budowy modułów o wymiarach 1200×600 mm planowane jest na początek stycznia 2009 r.
 • Publikacje o kolei Klub – od początku swojego istnienia prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Wydaliśmy już 20 różnych pozycji książkowych, a klubowy biuletyn informacyjny przekształcił się w ogólnopolskie czasopismo Parowozik, a następnie Świat Kolei. Ostatnia nasza seria wydawnicza atlasów cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.

Działalność klubu opiera się na społecznej pracy jej członków. Od członków naszego stowarzyszenia oczekujemy aktywnego zaangażowania się w działania i projekty realizowane przez Klub, w działania organizacyjne lub inne, zgodne z osobistymi zainteresowaniami i celami Klubu. W ramach naszego Klubu możesz być animatorem i rozwijać aktywnie każdą dziedzinę kolejowego i modelarskiego hobby. Nasze szeregi otwarte są dla ludzi twórczych, aktywnych, chętnych do współpracy w zespole na rzecz popularyzacji kolei, transportu szynowego i modelarstwa kolejowego.

Członkiem Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych może zostać każda (krajowa i zagraniczna) osoba pełnoletnia (młodzież od 14 roku życia za zgodą rodziców). Warunkiem wstąpienia do naszego stowarzyszenia jest:

 • złożenie wypełnionej deklaracji z dwoma, aktualnymi zdjęciami,
 • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z prezesem klubu, możliwe jest to zasadniczo w godzinach otwarcia klubu. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Klubu podejmując stosowna uchwałę na najbliższym zebraniu.

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie, uczniom i emerytom przysługuje 50% zniżka. Składka płatna jednorazowo najpóźniej do 31 marca br. Po tym terminie wysokość składki wzrasta o 5 zł miesięcznie. Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbnika lub przekazem pocztowym bądź przelewem na konto:

BZ WBK S.A. 6/0 Poznań
Nr. 58 1090 1362 0000 0000 3601 8051

Siedziba klubu mieści się w piwnicach Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu
przy ul. Fredry 13. Klub czynny jest we wtorki w godz. 16.00 – 19.00.

Jak do nas trafić?

W Klubie masz możliwość:

 • spotkać i nawiązać kontakt z „pokrewnymi duszami”,
 • aktywnie popracować przy budowie makiet,
 • skorzystać z bogatych zasobów biblioteki klubowej,
 • zakupić wydawnictwa i modele kolejowe