Klubowy tabor wąskotorowy przekazany dla MPK Poznań

W listopadzie właściciela i miejsce pobytu zmienił tabor wąskotorowy zgromadzony przez Klub na potrzeby Kolei Parkowej Maltanka. Zgodnie z wcześniejszą decyzją zarządu klubu, który uznał iż klub wyczerpał swoje możliwości renowacji pojazdów, został w całości odsprzedany MPK w Poznaniu. Przypomnijmy, że tabor został zgromadzony staraniem śp. Macieja Matuszewskiego, a pochodził w większości z likwidowanej w…