Władze

Władzami Klubu są:
- Walne Zebranie Członków, które odbywa się raz w roku,
- Zarząd Klubu,
- Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD

PREZES
Ryszard Pyssa
WICEPREZES
Marek Malczewski
SEKRETARZ
Piotr Karwatka
SKARBNIK
Marek Mąkowski
  CZŁONKOWIE
Jerzy Janicki
Maciej Łukaszewicz
Andrzej Rychlik
Karol Selerski
Wojciech Wyrwiński

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY
Witold Niedzielski
SEKRETARZ
Marek Dobrzykowski
CZŁONEK
Marek Zbucki